ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE

Znovuzrodenie "Jedálenskej"

Repas všesvetovo známej stoličky TON 763 tzv. "Jedálenskej"

Je to perfektný kus nábytku z kvalitného materiálu a vydží aj nemožné. Po rokoch však spoje, povrchová úprava a niekedy aj niektoré diely utŕžia mnoho rán a teda nastupuje pre Slovensko všeobecná schéma : Tonetku treba vyhodiť a nakúpiť nové stoličky.
Čo po tom že nové stoličky sú často kvalitovo o 10 tried nižšie alebo o 10 cenových tried vyššie.


Nuž a po okolí Zvolena nastupuje potom na Slovensko jav nebývalý, inžinier chodí okolo košov a zvláča tonetky a iné kvalitné kusy nábytku domov. Tam podstúpia tvrdú procedúru demontáže, kompletného výbrusu, repasu a obnovenia spojov, náhrady alebo opravy poškodených dielcov, montáže a novej povrchovej úpravy.
Cena takéhoto repasu priamo závisí od poškodenia, resp. času potrebného na prerod daného kusu z odpadu do stavu "ako nová".

Táto to mala za 16,50€ no toto číslo je fakt len orientačné.

Hodnota: 16.50 
Kontaktovať výrobcu: Voloďa